โปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ pdf

การติดตั้ง
1. โหลดโปรแกรมจาก Foxit Reader
2. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ที่โหลดไปแล้ว จะได้หน้าต่างดังรูป คลิก Run

3. รอสักครู่จะได้หน้าต่างด้านล่าง คลิก Next

4. ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง I accept the terms in the License Agreement แล้วคลิก Next

5. คลิกที่ Default

6. คลิก Next

7. คลิก Install

8. จะได้หน้าต่างดังรูป  ให้รอ

9. เมื่อขึ้นหน้าต่างดังรูป  ให้เอาเครื่องหมายถูกหน้า Create desktop, quick launch and start menu icon to eBay ออก แล้วคลิก Finish


ดาวโหลด : Foxit Reader

No comments:

Post a Comment

<<< ขอบคุณทุกความคิดเห็น >>>