การจัดแต่งเอกสาร

การกำหนดช่องไฟ
การกำหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้า (paragraph)
การกำหนดระยะหว่างระหว่างบรรทัด (line spacing)
ดาวโหลด : การจัดแต่งเอกสาร

No comments:

Post a Comment

<<< ขอบคุณทุกความคิดเห็น >>>