การแทรกภาพและสัญลักษณ์

การแทรกสัญลักษณ์
การแทรกภาพ
  • ภาพตัดปะ (Clip Art)
  • ภาพจากแฟ้ม (From File…)
  • รูปวาดอัตโนมัติ (Auto Shape)
  • อักษรศิลป์ (Word art)
  • แผนผังองค์กร (Organization Chart)
  • แผนภูมิ (Chart)
ดาวโหลด : การแทรกภาพและสัญลักษณ์No comments:

Post a Comment

<<< ขอบคุณทุกความคิดเห็น >>>