ตรวจสอบการส่งงาน ม.2

รายละเอียดในแต่ละหัวข้อ (หากไม่เข้าใจรีบมาพบครู)
search = หาคำตอบจากโจทย์ที่ครูกำหนดให้ เขียนตอบใส่สมุด พร้อมอ้างอิงเว็บไซต์ที่ให้คำตอบ (ไม่ใช่ google.com)
setup = ติดตั้งโปรแกรม (งานคู่)
theme = ประวัติส่วนตัว ต้องใช้ Design > Theme ด้วย
textbox = ให้พิมพ์เรื่องไดโนเสาร์ โดยกล่องข้อความ (textbox) ถูกหมุนให้อยู่ในทิศทางต่างๆ กัน
equation = พิมพ์สมการคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน ๕ ข้อ (ไม่ต้องคิดคำตอบ)
shape = ให้ทำเรื่อง "กระบวนการเทคโนโลยี"
animation = การทำให้อักษร/ ภาพ ในงานนำเสนอ เคลื่อนไหวได้
diagram =  แผนผังการบริหารงานในโรงเรียน
table = ให้ทำตารางสอน (งานนี้ ยกเว้น ห้อง ๑๐ ให้ทำคำถาม ๒๐ ข้อแทน)
งานกลุ่ม 30 คะแนน
ppt = คะแนนส่วน powerpoint (รายกลุ่ม)
present = คะแนนการนำเสนอ วิธีการพูด (รายบุคคล)
report = คะแนนตัวรายงาน (รายกลุ่ม)

สิ้นสุดการส่งงาน ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔
update : 12-กันยา-54 เวลา 16.01 น.
update : 13-กันยา-54 เวลา 10.34 น.
ม.2/6


 ม.2/7


ม.2/9ม.2/10


No comments:

Post a Comment

<<< ขอบคุณทุกความคิดเห็น >>>