สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับการเทิดทูนและยกย่องจากชาวจีนให้เป็น "มิตรที่ดีที่สุดในโลก"


ก่อนหน้านี้พระองค์ท่านได้รับการยกย่องให้เป็น "ทูตสันถวไมตรีไทย-จีน" และครั้งนี้เป็นการโหวตจากชาวจีนทั่วประเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้เป็น "มิตรที่ดีที่สุดในโลก" เป็นอันดับที่สอง
ชาวจีนทั่วไปจะรู้จักพระองค์ในนาม "สิรินธร"

No comments:

Post a Comment

<<< ขอบคุณทุกความคิดเห็น >>>