Definition of terms

approach วิธีการไปให้ถึงจุดหมาย เป็นแนวทางกว้างๆ

method วิธีการ/ ขั้นตอนการทำงาน

6 comments:

 1. A software repository is a storage location from which software packages may be retrieved and installed on a computer. Many software publishers and other organisations maintain servers on the Internet for this purpose, either free of charge or for a subscription fee. Repositories may be solely for particular programs, such as CPAN for the Perl programming language, or for an entire operating system. Operators of such repositories typically provide a package management system, tools intended to search for, install and otherwise manipulate software packages from the repositories. For example, many Linux distributions use Advanced Packaging Tool, commonly found in Debian based distributions or yum, found in Red Hat based distributions. There are also multiple independent package management systems, such as pacman, used in Arch Linux and equo, found in Sabayon Linux.

  As software repositories are designed to include useful packages, major repositories are designed to be malware free. If a computer is configured to use a digitally signed repository from a reputable vendor, and is coupled with an appropriate permissions system, this significantly reduces the threat of malware to these systems. As a side effect, many systems that have these capabilities do not require anti-malware software such as anti-virus software.

  Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Software_repositories

  ReplyDelete
 2. Linear Predictive Coding (LPC)

  is a tool used mostly in audio signal processing and speech processing for representing the spectral envelope of a digital signal of speech in compressed form, using the information of a linear predictive model. It is one of the most powerful speech analysis techniques, and one of the most useful methods for encoding good quality speech at a low bit rate and provides extremely accurate estimates of speech parameters.

  ref: en.wikipedia.org/wiki/Linear_predictive_coding
  recommend: www.otolith.com/otolith/olt/lpc.html

  ReplyDelete
 3. Cepstrum Analysis

  A cepstrum (pronounced /ˈkɛpstrəm/) is the result of taking the Fourier transform (FT) of the decibel spectrum as if it were a signal.

  Ref: en.wikipedia.org/wiki/Cepstrum

  Recommend: www.dliengineering.com/downloads/Cepstrum%20Analysis.pdf
  http://cnx.org/content/m12469/latest/

  ReplyDelete
 4. Fractal:

  แฟร็กทัล (fractal) ในปัจจุบันเป็นคำที่ใช้ในเชิงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หมายถึง วัตถุทางเรขาคณิต ที่มีคุณสมบัติคล้ายตนเอง คือ ดูเหมือนกันไปหมด (เมื่อพิจารณาจากแง่ใดแง่หนึ่ง) ไม่ว่าจะดูที่ระดับความละเอียด (โดยการส่องขยาย) หรือ สเกลใดก็ตาม

  Ref: http://th.wikipedia.org/wiki/แฟร็กทัล

  ReplyDelete
 5. Fractal
  is a modular, extensible and programming language agnostic component model that can be used to design, implement, deploy and reconfigure systems and applications, from operating systems to middleware platforms and to graphical user interfaces. The goal of Fractal is to reduce the development, deployment and maintenance costs of software systems in general, and of ObjectWeb projects in particular.
  The Fractal component model has the following important features:
  recursivity : components can be nested in composite components (hence the "Fractal" name).
  reflectivity : components have full introspection and intercession capabilities.
  component sharing : a given component instance can be included (or shared) by more than one component. This is useful to model shared resources such as memory manager or device drivers for instance.
  binding components : a single abstraction for components connections that is called bindings . Bindings can embed any communication semantics from synchronous method calls to remote procedure calls
  execution model independance : no execution model is imposed. In that, components can be run within other execution models than the classical thread-based model such as event-based models and so on.
  open : extra-functional services associated to a component can be customized through the notion of a control membrane.

  Ref: http://fractal.ow2.org/

  ReplyDelete
 6. คำศัพท์ของฐานข้อมูล

  เอนทิตี้ (Entity)

  ใช้แทนความจริงเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับความเป็นอยู่ อาจบอกเกี่ยวกับความเป็นอยู่ทางกายภาพ เช่น เกี่ยวกับบุคคล รถยนต์ บ้าน หรือลูกค้า หรืออาจบอกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานหรือวิชาเรียน ซึ่งบางครั้งเอนทิตี้ในบางเอนทิตี้จะไม่มีความหมาย หากไม่มีเอนทิตี้อื่นในฐานข้อมูล เช่น เอนทิตี้ประวัติครอบครัวนักศึกษาจะไม่มีความหมาย ถ้าไม่มีเอนทิตี้ของนักศึกษาคนใด เอนทิตี้ ประเภทนี้เรียกอีกอย่างว่า เอนทิตี้ชนิดอ่อนแอ (Weak Entity)

  แอททริบิวต์ (Attibute)

  หมายถึง รายละเอียดของข้อมูลในเอนทิตี้ เช่น เอนทิตี้นักศึกษา ประกอบด้วย แอททริบิวต์รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล โปรแกรมวิชา คณะ หรือแอนทิตี้ พนักงาน ประกอบด้วยแอททริบิวต์รหัสพนักงาน ชื่อ เงินเดือน เป็นต้น แอททริบิวต์บางแอททริบิวต์ ประกอบด้วย ข้อมูลหลายส่วนรวมกัน ซึ่งอาจแยกย่อยเป็นแอททริบิวต์ได้อีก ซึ่งแอททริบิวต์ที่มีคุณสมบัติแบบนี้ เรียกว่า แอททริบิวต์แบบผสม (composite Atteibute)

  ตัวอย่างเช่น แอททริบิวต์ประกอบด้วยข้อมูล บ้านเลขที่ ถนน ซอย อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ สามารถแยกย่อยเป็น แอททริบิวต์ที่อยู่ 1 ประกอบด้วย ข้อมูล บ้านเลขที่ ถนน ซอย อำเภอ แอททริบิวต์ที่ 2 ประกอบด้วย จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เป็นต้น
  นอกจากนี้ยังมีแอททริบิวต์ที่ไม่มีความหมายในตัวเอง แต่สามารถหาค่าได้จากแอททริบิวต์อื่น ๆ เช่น แอททริบิวต์อายุ สามารถคำนวณจากแอททริบิวต์วันเดือนปีเกิด เป็นต้น ซึ่งแอททริบิวต์ที่มีคุณสมบัติอย่างนี้เรียกว่า แอททริบิวต์ที่ถูกแปลค่ามา (Derived Attrebute)

  ทูเพิล (Tuple)

  หมายถึง ค่าของข้อมูลในแต่ละแถว (Row) หรือเรียกว่า เรคคอร์ด
  (Record)

  คาร์ดินาลลิตี้ (Cardinality)

  หมายถึง จำนวนแถวของข้อมูลในแต่ละรีเลชั่น

  ดรรชนีหลัก (Primary Key)

  หมายถึง แอททริบิวต์ที่มีค่าของข้อมูลเฉพาะเจาะจง และจะเป็นค่าที่ไม่ซ้ำกับทูเพิล

  โดเมน (Domain)

  หมายถึง ขอบเขตค่าของข้อมูลที่ควรจะเป็นในแต่ละแอททริบิวต์

  Ref: http://tsl.tsu.ac.th/file.php/1/courseware/aa_2/lesson04/lesson4-3.htm

  ReplyDelete

<<< ขอบคุณทุกความคิดเห็น >>>